Webgunea

Web Gunea
Xede orokorrak: Bulegoaren komunika tresna den Web-gunea bizi araz.
Jada eginak izan diren animazioak : http://www.ortzaizeko-ikastola.net gaur egundu.

Aurtengo xedeak/helburuak: Ikastolaren web gunea erabil araz a hal bezainbat familiei, ikastolako lan taldeei eta bisitariei!

Harremanetan sartzeko pertsonak :

Pertuzon Céline
Goyeneche Rose
Acheritogaray Robert

Version Française