EUSKO

Eusko-aren erabilpenak euskara, tokiko enplegua eta ingurumena babesten dituenez Ortzaizeko Ikastolak azken Biltzar Nagusietan aipatu duen bezala bere kide guziak Eusko-aren kide bilakatzerat animatzen ditu.

L’utilisation de la monnaie locale du Pays Basque (de l’Eusko) étant bénéfique pour l’euskara, l’emploi local et l’environnement, l’Ikastola d’Ortzaize, comme elle l’a mentionné dans les différentes Assemblées Générales encourage tous les parents à adhérer à l’Eusko.

Informazio gehiago hemen.