Historikoa


1982 – 1985
Kantonamenduko Ama Ikastola Baigorrin sortzen da, 5 ikaslerekin.
Ikasketen jarraipena Ortzaizen egitea erabakitzen da.
L’ Ama ikastola du canton naît à Baigorri. Effectif 5 élèves.
La décision est prise de poursuivre la filière à Ossès.
1985 – 1986
Ortzaizen, lehen urtea egiten da 7 ikaslerekin, «Elixondoa », gaur egunbotatua den eliza gibeleko etxe zahar batean.
Première année dans une vieille maison « Elixondoa » (aujourd’hui démolie)
derrière l’église.
Effectif 7 élèves.
1986 – 1991
«Laboradainia»ra etortzen da ikastola eta alokatuak diren egoitzak ber antolatzen.
Ikasle kopurua 9tik 22ra pasatzen da.1992ko
Installation à « Labordainia », après aménagement des locaux en location.
Effectifs de 9 à 22 élèves.

1991 – 1994
Lehen mailaren idekitzea.
Ikasle kopurua 22tik 50ra pasatzen da. Kopuru emendatze horrektoki arazo bat sortarazten du. Ondorioz, Ortzaizeko ikastolak “Labordainia” ondoko lur eremua erosteko erabakia hartzendu han bertan behar dituen egoitzen eraikitzeko.
Behar urgente batzuri erantzuna ekartzeko, elkarteak erabaki du egoitzen eraikitzea bere medioekin. Seaskaren printzipoenkontra (ikastola = zerbitzu publikoa) arizaiteko arriskua hartu behar izan du zeren ez zen beste aterabiderik. Bakarka edo barnekaldeko beste ikastolekin tokiko erakunde edo kolektibitateen hurbiltzeak ez dute ondoriorik ekarri.
 1996ko-Ekaina
Ouverture du primaire. Effectifs de 22 à 50 élèves. Vu l’augmentation des effectifs un problème important de locaux se pose. Ortzaizeko ikastola fait le choix d’acheter un terrain à côté de Labordainia pour y construire les bâtiments nécessaires. Si, pour répondre à un besoin urgent, l’association a décidé de construir les locaux par ses propres moyens, au risque d’aller contre le principe de Seaska (ikastola=service public) c’est qu’il n’y a pas d’autre possibilité. Les démarches auprès des collectivités locales entreprises seuls ou avec les autres ikastola de l’interieur n’ont pas abouti.
1994 – 1997
Lehen haunditzea.
Ikasle kopurua 50etik 63ra pasatzen da.
Egoitza berri bat eraikia da Lehen Mailarentzat, lehen egoitza ama ikastolarentzat atxikia delarik. Eraikuntza
Premier agrandissement.
Effectifs de 50 à 63 élèves.
Un nouveau bâtiment est conçu pour accueillir le primaire; la première
tranche étant dédiée à l’ama ikastola.
1997 – 2004
1997an, gela berri bat eraikitzen da toki eskasari erantzun bat ekartzeko eta 2002an, liburutegi bezala erabiliko den gune bat. Ikasle kopurua 63tik 85 ikasletara pasatzen da. Création d’une salle supplémentaire en 1997 pour répondre au manque
de place et d’un local à usage de bibliothèque en 2002.
Effectifs de 63 à 85 élèves.
2004 – …
EGOITZAK, Seaskari lotua den elkarteari dei egiten dugu.
Elkarte horren helburua da ikastolen berritze eta sortzeen gaia sakontzea. Ortzaizeko ikastolak ez ditu lokal aski eta dituenak ttipixko dira.
Kontuan hartu behar da :
Nous faisons appel à EGOITZAK – association satellite de Seaska dont le but
est de prendre en charge l’essentiel des questions liées aux créations et
rénovations des locaux utilisés par les différentes structures d’enseignement
en son sein – car les locaux dont nous disposons sont insuffisants en nombre
mais aussi exigus.
En effet:
-ikasle kopurua goiti doala (93 aurreikusiak dira).
– erakaskuntzaren beharrek lokal berezitu batzu galdegiten dituztela (informatika gunea, erakasleen gela, haurtzaindegia, etab.).

Urgentzian, Egoitzak Ortzaizeko ikastolari bungalow bat uzten dio. Bungalow hori Garaziko ikastola ohian erabilia izan zen eta 2004-05eko sartzearentzat Ortzaizeko etorri da. Gaur egun Bungalowan bi klase badira.
2008ko

les effectifs sont en hausse (93 élèves prévus)- les exigences de l’enseignement demandent des locaux spécialisés (salle de rémédiation, salle informatique, salle des professeurs, garderie…)


Ikasleen dentsitatea gero eta haundiagoa da jakinez ikasle kopurua
goiti doala eta lur eremu gero eta gehiago eraikuntza berrientzat
erabiliak direla.
Parada eskainia zaigu ikastolari lotua den 2500m² lur eremuaren
erostea. Lurra elkarteak erosi du. Antolaketa zonbaiten ondotik, lur
eremu berri hori jostaleku gisa erabilia da eta laster behar lituzke
eraikuntza berri batzu ukan gaur egungo ikasle kopuruari
egokitzeko ikastola.
Dans l’urgence, Egoitza met à notre disposition un bungalow qui a rendu
ses meilleurs services à Lasse à l’emplacement de l’ancienne ikastola de Garazi.
Ce bâtiment a été installé pour la rentrée 2004-2005 et accueille 2 classes
aujourd’hui.
La densité d’élèves est de plus en plus élevée par l’augmentation des
effectifs ainsi que par la destination de parties du terrain à des bâtiments
nouveaux.
L’opportunité nous est donnée d’acquérir 2500m² d’un terrain
situé à proximité immédiate de l’ikastola, ce que nous faisons..
Après quelques aménagements ce nouveau terrain est utilisé comme
aire de jeu et devrait être en mesure de recevoir de nouveaux
bâtiments plus adaptés aux effectifs d’aujourd’hui.
Ber denboran, Baigorritik egunero etortzen diren ikasleen kopuru
haunditzeari erantzuna emaiteko, ahal bezain laster Baigorrin berean
ama ikastola baten sortzea pentsatua da.
Dans le même temps, compte tenu de l’augmentation des élèves venant chaque jour de Baigorri, il est envisagé d’y créer, dés que possible, une ama ikastola.